Nasze realizacje:

Sienkiewicz MAT-BUD Sp.z o.o. - Babsk

Bierzemy udział w kompleksowym wykonaniu robót sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych dla hali Etap IIA, hali Etap III, węzła betoniarskiego Etap IIB oraz istniejącej kotłowni z należytą starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją projektowo-techniczną przy wykorzystaniu materiału i sprzętu własnego na budowie pn: "Budowa dwóch hal produkcyjnych z infrastrukturą towarzyszącą oraz zapleczem socjalnym oraz fundamentami pod węzeł betoniarski w Babsku ul.Polna 3".
Termin realizacji od 01.10.2013r. do 30.04.2014r.

LEROY-MERLIN Płock

Kompleksowe wykonanie sieci kanalizacji deszczowej oraz wodociągu zgodnie z zakresem dokumentacji technicznej w ramach inwestycji pn: "Budowa sklepu Leroy-Merlin Płock przy ul.Granicznej".
Prace budowlane wykonano terminowo od 19.08.2013r. do 31.12.2013r.

Urząd Miasta Skierniewice

W ramach zadania ,,Remont nawierzchni jezdni ul. Gałczyńskiego i Dąbrowskiej” realizowanego dla Urzędu Miasta Skierniewice ,wykonaliśmy : kanalizację Ø500 i Ø600 na ul. Wyszyńskiego ,Łowickiej i regulację wysokościową studzienek i zaworów na ul. Feliksów w Skierniewicach.
Termin realizacji od 12.08.2013 do 09.10.2013.

Pawilon handlowy Bricomarche/Intermarche w Skierniewicach

Wykonanie całości przyłączy do granicy działki – kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wody do studni wodomierzowej włączenie ze studnią niezbędnych do wykonania pawilonu handlowego Bricomarche typ 2000/Intermarche typ 2000/ oraz pawilon powierzchni handlowych w Skierniewicach przy ul. Mszczonowskiej zgodnie z dokumentacją projektową.
Prace budowlane wykonano w terminie od 08.08.2013r. do 31.10.2013r.

Droga wojewódzka nr 703 w Jankowie

Firma JARTEX brała udział w inwestycji ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 703 na odcinku od km 22+650 do km 23+600 w miejscowości Janków w ramach zadania pn: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 703 Porczyny-Łowicz wraz z budową obwodnicy w m.Piątek".
Zrealizowaliśmy budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej mieszcząc się w wyznaczonym terminie od 23.05.2013r. do 30.11.2013r.

DEKADA Grójec

W ramach realizacji zadania :"Galeria Handlowa Dekada przy ul. Armii Krajowej w Grójcu" w terminie od 07.07.2013r. do 30.09.2013r firma JARTEX wykonała : przepompownię wraz z wyposażeniem i montażem, studnię wodomierzową z wyposażeniem i montażem, przyłącze kanalizacyjne i przyłącze wody.
Wszystkie prace zrealizowano terminowo.

COCA-COLA Polska Radzymin

Wykonanie instalacji Wod.-Kan., instalacji C.O.i Ct, demontaż i przełożenie hydrantów oraz instalacja tranzytu wody z budynku technicznego do hali Hasky. Montaż zbiornika bezodpływowego na kwas w ramach rozbudowy hali kompletacji dostaw w Zakładzie Produkcyjnym Coca-Cola HBC Polska w Radzyminie.
Termin realizacji od 02.04.2013r. do 10.06.2013r. Prace wykonano w terminie.

Realizacja Ksawerów

Biorąca udział w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Gmina Ksawerów jako Zamawiający zlecił firmie P.I.B.JARTEX sp.j. Wykonanie budowy chodnika i kanalizacji deszczowej ul.Zachodniej w ramach Inwestycji  pn: "Odnowa centrum miejscowości Ksawerów poprzez budowę chodnika i kanalizacji deszczowej w ul. Zachodniej".
Prace trwały od dnia 18.04.2013r. do dnia 16.08.2013r. i zakończyły się terminowo .

Realizacje Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt jako Zamawiający zlecił  firmie P.I.B. Jartex Sp.j. dwa zadania Inwestycyjne:

· Roboty budowlane pn:,, Budowa sieci  wodociągowej w ul. Spacerowej (dz.nr Ew.22,89) w Białobrzegach”. Termin wykonania  od dnia 12.11.2012r. do dnia 31.07.2013r.

·  ,,Budowa sieci wodociągowej w ul. Wierzbowej w Kątach Węgierskich ‘’ Termin realizacji od dnia 03.04.2013 do dnia 28.06.2013r.

Prace ukończono terminowo i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.