Referencje:

 

"ERBEDIM"Sp. z o.o.

 

 Piotrków Tryb. dnia 11.04.2014

 

Poświadczenie Wykonania Robót

 

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ,,ERBEDIM’’Sp. z o.o. z siedzibą Piotrkowie Tryb.    ul.Żelazna 3 , oświadcza, że Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane JARTEX Adam Stefanowski, Jarosław Stefanowski Spółka Jawna , wykonało niżej wymienione roboty przy realizacji zadania pn:,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 na odcinku od km 22+650 do km 23+600 w miejscowości Janków’’ w ramach zadania pn:,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 Porczyny-Łowicz wraz z budową obwodnicy m.Piątek”.   

                                               

Zakres prac obejmował:     

- budowę kanalizacji deszczowej i przebudowę sieci wodociągowej , w ramach budowy kanalizacji deszczowej i budowy sieci wodociągowej.

Roboty zostały wykonane terminowo , w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 

Członek Zarządu V-ce Prezes
    Krzysztof Wójcik